Avís legal

Companyia Homenots SLU (en endavant “Companyia Homenots”) en la condició de titular i de responsable del lloc web, i en compliment del que s’estableix en l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, posa a disposició dels usuaris la informació de caràcter general següent:

Per a qualsevol consulta o reclamació relativa a aquestes pàgines, a la informació que contenen o als productes i serveis oferts, els usuaris poden dirigir-se a la direcció següent:

Companyia Homenots SLU
B67364315
info@companyiahomenots.com
693 71 91 07

 

Condicions d’ús

L’ús d’aquesta publicació digital implica l’acceptació de les condicions d’ús següents:

La publicació digital de Companyia Homenots té com a objectiu facilitar als nostres clients, i al públic en general, la informació relativa a l’empresa i als productes i serveis que s’ofereixen.

Companyia Homenots no es compromet a l’actualització immediata de la informació continguda en la publicació digital. Companyia Homenots no assumeix cap responsabilitat derivada de la implicació de terceres parts en els continguts recollits en els enllaços o vincles als quals es fan referència en aquestes pàgines. Companyia Homenots no es responsabilitza de cap dany o perjudici en el software o hardware de l’usuari que en derivi de l’accés a la publicació digital o de l’ús de la informació o d’aplicacions que contingui.

Companyia Homenots és titular de tots els drets sobre el software de la publicació digital, així com dels drets de propietat industrial i intel·lectual referits als continguts que s’incloguin. Se n’exclouen els drets sobre els productes i serveis de caràcter públic que no són propietat d’aquesta empresa, les marques dels quals estan registrades a favor dels titulars respectius, i que, com a tals, reconeix Companyia Homenots. Cap material d’aquesta publicació digital podrà ser reproduït, copiat o publicat sense que Companyia Homenots atorgui el seu consentiment per escrit..

Companyia Homenots respectarà escrupolosament la confidencialitat de les dades de caràcter personal aportades pels usuaris de la publicació digital, en compliment de la normativa vigent sobre protecció de dades, i, entre d’altres, d’allò que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

El correu electrònic no es considerarà un mitjà vàlid a efectes de presentació de reclamacions. Per aquest efecte és necessari dirigir-se al servei d’atenció al client de Companyia Homenots, que indicarà en cada cas el procés a seguir. Tota la informació que es rebi en aquestes pàgines —ja siguin comentaris, suggeriments, idees, etc.— es considerarà cedida a Companyia Homenots de manera gratuïta. No s’ha d’enviar informació que NO pugui ser tractada d’aquesta manera.

Tots els productes i serveis d’aquestes pàgines que NO són propietat de Companyia Homenots són marques registrades dels propietaris respectius i com a tal les reconeix Companyia Homenots. Apareixen en aquesta publicació digital a efectes de promoció i de recopilació d’informació. Dits propietaris poden sol·licitar la modificació o l’eliminació de la informació que els pertany.

Qualsevol tipus de notificació i de reclamació únicament tindrà validesa si es notifica per escrit.